Can Sigortaları

Halk arasında bilinen adı ile Hayat sigortaları ana teminat sigortalının vefat etmesi ya da kalıcı sakatlık ile karşılaşması durumunda geçerlilik kazanır. Hayat Sigortası bu gibi durumlarda sigortalının önceden belirttiği lehtar yada kanuni varislerine mali zorlukların üstesinden gelinmesi amacıyla poliçede belirlenen teminatları öder.

Hayat Sigortası yaptırmalısınız çünkü

· Kalıcı sakatlık durumunda tazminat hakkı verir.
· Vefat edilmesi durumunda ise poliçede belirlenmiş lehtarlara tazminat ödenmesini sağlar.
· Poliçe kapsamına giren kaza sonrası oluşabilecek tedavi masraflarının ödenmesini sağlar.
· Hiç beklenmeyen bir anda yakalanılacak tehlikeli hastalıklara karşı finansal destek yolunu açar.
· Hayat sigortası primleri yürürlükteki vergi kanunları çerçevesinde belirli oranlar dahilinde gelir vergisi matrahından düşülebilir.