Sağlık Sigortaları

Özel sağlık sigortası kişiye özel bir plan çerçevesinde hastalık ve kaza sonrası oluşabilecek çeşitli sağlık giderlerinin karşılanmasına yönelik bir sigorta güvence planıdır.

Özel Sağlık Sigortaları sağlığımızla ilgili taşıdığımız ve maliyetini öngöremediğimiz giderlerimizin bir poliçe ile sigorta şirketine devir edilmesi sonucu bizi beklenmedik zamanlarda ve meblağlarda zarara uğratmadan tedavi olmamızı sağlayan işlevsel poliçelerdir.

Özel sağlık sigortaları ister SGK tamamlayıcı poliçe türleri, isterse tümüyle bireysel ihtiyaçlara göre oluşturulmuş poliçeler ile doktor ve sağlık kurumu tercihinde sigortalılara özgürlük tanır. Hastalık veya kaza nedeniyle gerek duyulan ayakta ya da yatarak tedavi masraflarını poliçede belirtilen şartlar ve limitler çerçevesinde karşılanmasını sağlar.

Poliçeler

Özel sağlık sigortası poliçelerinde en önemli nokta, poliçeye sigorta aracılık hizmeti veren şirketin deneyim ve bilgi birikimi ile yetkin olmasına ek olarak kişiye en uygun teminatları içeren kapsamı sağlayan poliçeyi önermesi ve müşterilerini ihtiyaçlarına göre yönlendirilmesidir.

Ülkemizde özel sağlık sigortasına olan ilgi sürekli bir artış göstermektedir. Türkiye’de 2012 yılı sağlık sigortası toplam prim üretimi baz alındığında 2016 yılında bu rakamın yaklaşık % 100 arttığı gözlemlenmektedir. Bu istatistikte dikkat çekilen prim artışı, sigortalıların yaşlarına bağlı prim artışının yanı sıra, sigortalanan kişi sayısındaki büyük artıştır. Tüketici bilincinde, ülkemizde giderek artan sağlık hizmetleri bedellerini bireysel olarak öngörülebilir ve ödenebilir konuma getirmek için mutlaka ihtiyaçlara uygun bir sağlık sigortası poliçesine sahip olunması gerektiği kesinlik kazanmaya başlamıştır.

Prim Tablosu

TSRŞB paylaşımına istinaden aşağıdaki istatistik tablosu son beş yılın prim artışını gözler önüne sermektedir.