Mal Sigortaları

Kişilerin özellikle taşınır ve taşınmaz mallarına yönelik olan rizikoların güvence altına alınması amacıyla yapılan sigortalara “mal sigortaları” veya “mal varlığı sigortası” adı verilir.

RİSK DEVREDEN POLİÇELER

Elementer sigorta olarak adlandırılan mal sigortaları kapsamına para ile ifade edilebilen ve yasa ile korumaya değer olan her tür menfaat girmektedir. Bir başka deyişle elementer sigorta türleri sigortalının varlığında çeşitli risklerin sebep olacağı hasarlar ile meydana gelecek kayıpları sigorta teminatı altına almaktadır. Halk arasında elle tutulur gözle görünür malların sigortası diye bilinen mal sigortaları 7’den 70’e herkes tarafından kullanılan poliçe türleridir. Ev eşyamızın hırsızlık poliçesinden, aracımızın kasko poliçesine, inşaatlardaki kazalardan, cep telefonlarımızın kırılma riskine kadar hayatımızın her alanına giren poliçeler oldukça işlevsel olmakla kalmaz, aynı zamanda bütçe koruyucu olarak bilinir.

Bu konuda detaylı bilgi veya teklif almak isterseniz, hemen bize ulaşabilirsiniz.

EN YÜKSEK ÜRETİM

Ülkemizde 2016 yılı toplam sigorta prim üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 30,5 oranında artarak 40 milyar 487 milyon TL’ye ulaşmıştır. Bu toplam prim üretiminin 35 milyar 448 milyon TL’lik kısmı elementer branşlardan, 5 milyar 39 milyon TL’lik kısmı ise hayat sigortalarından elde edilmiştir. Hayat dışı branşlarda büyüme oranı yüzde 30 olurken, hayat sigortalarındaki büyüme oranı yüzde 34 yaklaşmıştır. Bu rakamlar elementer branşların ( mal sigortaları ) sigortacılık sektörü içindeki önem ve büyüklüğünü açıkça göstermektedir.

Belli başlı elementer sigorta türleri: Kasko, DASK, Zorunlu Trafik, Konut ve İş yeri Paket Sigortaları, İnşaat Sigortaları, Makina Kırılması Sigortaları, Montaj / De montaj Sigortaları, Elektronik Cihaz Sigortaları ve Nakliyat Sigortalarıdır.