Devlet Destekli Sera Sigortası Genel Şartları

A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12’nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Örtü Altı Kayıt Sistemine uygun olarak, kayıt altına alınan ve risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabulü uygun görülen seralara ve içindeki ürünlere; poliçede belirtilen risklerin, doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar, teminat altına […]

Uzun Süreli Hayat Sigortası

Bir ömür güvenle: Mor Mozaik Sigorta Uzun Süreli Hayat Sigortası çok kapsamlı bir vefat ve yaşam sigortası seçeneğidir. Sigortalı, sigorta süresi içinde ölümcül bir hastalığa yakalansa dahi güvencesi, sigorta bitim tarihine kadar devam eder. Sigorta poliçesi ve sigorta primi Türk Lirası, Amerikan Doları veya Euro’ya endeksli olarak düzenlenebilir. Tazminat seçeneklerini sizin belirleyebildiğiniz, size özel hayat […]

Prim İadeli Hayat Sigortası

Hem sigorta hem yatırım: Mor Mozaik Prim İadeli Hayat Sigortası, minimum 12 yıl olarak düzenlenen ve her türlü vefat riskini teminat alan “birikimli hayat sigortası” seçeneğidir. Riskin gerçekleşmesi halinde vefat tazminatı ödenir, risk gerçekleşmezse “prim iade” hakkı (sigorta primlerini geri alma) kazanılır. Sigortalıya “sigorta prim iadesi” yapılır. Primler yaşa ve teminata göre belirlenir, önce en […]

Makina Kırılması Sigortası Genel Şartları

Teminatının Kapsamı   Madde 1- Sigortacı, bu poliçe ile bu poliçenin ayrılmaz cüzünü teşkil eden ekli envanter cetvelinde sayıları, imalat yılları; nitelikleri ve değerleri yazılı makine ve tesisleri deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten ve ezcümle:   […]

Yıllık Hayat Sigortası

Yıl boyu güvence: Mor Mozaik Yıllık Hayat Sigortası her türlü vefat riskini teminat altına alan 1 yıllık yaşam sigortası seçeneğidir. Ek prim ödenmek sureti ile kaza neticesi vefat (özel ve genel şartlar çerçevesinde Kaza sonucu vefat gerçekleşmesi durumunda x2 tazminat ödemesi yapılır.)  ve maluliyet riski, hastalık sonucu maluliyet riski, kaza sonucu hastane tedavi masrafları, yaşam […]

ARACINIZ YOLDA KALIRSA NELER YAPMALISINIZ?

Nerede ve ne zaman yolda kalacağınızı bilemezsiniz. Ancak bu “düşük” ihtimal bir kez olsun gerçekleştiğinde neler yapmanız gerektiğini bilmek sizi kimi zahmetli durumlardan kolaylıkla kurtarabilir. Mevsim, saat ya da yol şartları fark etmeksizin yolda kalmanın çileye dönüşmediği bir yolculuk hayali pek de uzak sayılmaz. O halde neler yapabiliriz bir göz atalım! ? “Bunu bekliyordum.” Arabanızla […]

Hayat Sigortaları Genel Şartları

A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortalı, Sigorta Ettiren ve Lehdar Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye “sigortalı”, prim ödemek suretiyle sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde sigortalayan kişiye “sigorta ettiren” ve sigorta sözleşmesine taraf olmamakla beraber lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olana da “lehdar” denir. Sigortalı ile […]

İnşaat Sigortası Nedir?

İnşaat Tüm Riskler Sigortası, bir inşaat projesinin gerçekleştirilmesi esnasında; o ana kadar gerçekleştirilmiş işler ile daha sonraki aşamalarda gerçekleştirilecek kısımlar için o anda şantiye sahasında bulunan hazırlık malzemelerin, veya ilgili inşaat ekipmanlarının, iş makinelerinin başına gelebilecek ani ve beklenmedik her türlü hasarı kapsayan birer Tüm Riskler (All Risks) Sigortasıdır. İnşaat sigortası kısaca, sigorta süresi içinde […]

Yeşil Kart Sigortası

Yurt dışında aracınızı kullanmak istiyorsunuz ama oluşabilecek olumsuz senaryoları düşünerek endişe mi duyuyorsunuz? Bu sorularla aklınızı meşgul etmenize gerek yok; çünkü artık Yeşil Kart Sigortası var. Yeşil Kart Sigortası ile siz ülkeler* arası seyahat ederken, biz karışabileceğiniz kazalar sonucunda zarar görebilecek araç veya üçüncü şahıslara karşı masraflarınızı koruma altına alıyoruz. Mor Mozaik Sigorta’nın sunduğu Yeşil […]