Sigortacılıkta “GÜVEN” Unsuru ve Önemi

İnsanlar hayatları boyunca sahip oldukları değerleri olası tehdit ve tehlikelerden koruma arzusu duymaktadırlar. Temel ihtiyaçlardan biri olan“güven hissi”, sigorta ile doğrudan ilişkilidir ve sigortanın yaratmayı arzuladığı hizmet “güvence hizmeti” olarak anılmaktadır. Sigorta ve güvence arasındaki temel ilişki nedenselliğe dayanır. Sigorta ihtiyacı, güvenlik beklentisinden kaynaklanmaktadır. Varlıkların korunması arzusu, sigorta sahibi olmayı zorunlu kılmaktadır. Bu şekilde güvenlik […]