Sigorta Acenteliği Mesleği Nedir ?

Sigorta Acenteliği Mesleği Nedir, Nasıl İcra Edilmelidir? Sigorta acentesi; herhangi bir sigorta şirketine, belirli kurallar dâhilinde, sözleşmeler ile bağlı olan temsilci kuruluştur. Sigorta acentesi; bağlı olduğu sigorta kuruluşunun tüm ürünlerinin tanıtımını, pazarlamasını yapar ve yetkisi dâhilinde olan tüm poliçeleri sigorta şirketi adına imzalar. Sigorta Acentesinin Özellikleri Sigorta acentesi müşterilerine her zaman değer verir. Müşteri ve […]

Aktüerya Nedir ?

Aktüerya, finansal riskleri değerlendirerek bu riskler genelinde ortaya çözüm önerileri sunan ve çözüm önerilerinin ilerleyen dönemlerde ne gibi etkiler sağlayacağı konusundaki belirsizlikler hakkında raporlamaların yapıldığı, bütçe ve kar çizelgelerinin çıkartıldığı alana verilen isimdir. Daha çok sigorta sektörü ile ilişkili olduğu için aktüerya, sigortacılıktaki risklerin hesaplanması ve raporlanmasıdır da diyebiliriz. Aktüer Kime denir? Aktüer, sigorta rizikoları […]

SAĞLIK POLİÇELERİNDE VERGİ İNDİRİMİ

Vergi indirimi nedir? Ücretlinin, kendisi, eşi ve/veya küçük çocukları için, Sigorta Şirketlerine ödediği primlerin bir kısmını ücreti üzerinden ödeyeceği vergi tutarından düşebilmesine Vergi İndirimi adı verilir. Yatırım araçları içinde sadece sağlık sigortası ve hayat sigortası ürünlerine tanınmış bu avantajla, kişinin ödeyeceği vergi tutarı azalmakta ve eline geçecek net kazanç artmaktadır. Vergi indiriminden kimler yararlanabilir? Ücretliler […]