Sigortacılık Sektöründen Haberler – Haziran 2005

SİGORTA SEKTÖRÜNDE HUMMALI GÜNLER… Sigorta sektörü hukuksal düzenlemeler için yıllardır uğraş veriyor. 7397 sayılı kanun ile düzenlenmeye çalışılan Türk Sigortacılık Sektörü 1959 yılından bu yana bir kaç kere güncelleştirilmeye çalışıldıysa da anayasa mahkemeleri tarafından iptal edilen maddeler sebebi ile hala yetersiz. Türk Sigortacılık Sektörü 80’li yıllardan bu yana kapsamlı ve çağdaşlaştırılmış bir kanunu olmadan varlığını […]